Η μεγάλη μας εμπειρία στη σύνταξη και κατάθεση φακέλων, μας επιτρέπει  να εκδώσουμε  έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις:

  • Άδειες μικρής κλίμακας εργασιών
  • Άδειες 48ωρες
  • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
  • Άδειες δόμησης
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

 

Προσοχή: η ανάθεση έκδοσης αδειών σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει τις δυσκολίες και τις παγίδες που κρύβονται στην σύνταξη και την κατάθεση φακέλων , μπορεί να σας οδηγήσει σε αδιέξοδο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις λαθών λογω απειρίας, δεν εκδόθηκε ποτέ η άδεια.