Η φθορά των εξωτερικών προστατευτικών στρωμάτων ενός κτιρίου είναι φυσικό επακόλουθο μακροχρόνιας έλλειψης συντήρησης.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που παρατηρούνται είναι οι υγρασίες,  οι ρωγμώσεις, η αποκόλληση σοβάδων κυρίως στις ακμές των μπαλκονιών, η εμφάνιση και οξείδωση του οπλισμού (σίδερα), αποκόλληση διακοσμητικών μαρμάρων κτλ.

Πέραν  της αισθητικής εμφάνισης του κτιρίου, οι φθορές αυτές μπορούν να επιφέρουν μεγάλες βλάβες στον φέρων οργανισμό του κτιρίου. Ζημιές οι οποίες μπορεί να απειλήσουν ακόμη και την στατικότητα του.

Σε σημεία που έχει εμφανιστεί ο οπλισμός καθώς και σε σημεία που παρατηρούνται φουσκωμένοι ή αποκολλημένοι σοβάδες, έχει ήδη αρχίσει η οξείδωση και καταστροφή του οπλισμού. Όσο πιο σύντομα πραγματοποιηθεί η επισκευή, τόσο πιο μικρή θα ειναι και η οικονομική δαπάνη που θα απαιτηθεί.

Γι αυτό μην το αμελείτε άλλο..

Καλέστε μας για να βρούμε την πιο σίγουρη και οικονομική λύση στη συντήρηση της περιουσίας σας.