Η εταιρία μας ανέλαβε την μετατροπή 6 μικρών γραφείων σε πολυτελή κατοικία.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στην οδό Ερμού στον 6ο όροφο.

Οι εργασίες μετατροπής και ανακαίνισης εμπεριείχαν μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω της περιορισμένης προσβασιμότητας στο έργο. Οι εργασίας έλαβαν χώρα κυρίως κατά τις βραδινές ώρες και όλες οι μεταφορές των υλικών έγιναν με την χρήση τηλεσκοπικού γερανού.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υψηλών προδιαγραφών και το αποτέλεσμα ήταν άριστο.