Πρόκειται για κτίριο πέντε ορόφων, κατασκευής του 1978 στο οποίο οι παραβάσεις αναβάθμισης ήταν στο σύνολο του κτιρίου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Τα νέα σχέδια του αρχιτεκτονικού τμήματος σχεδιασμού, επέβαλαν την ολική καθαίρεση όλων των εσωτερικών τοιχίων και κατασκευή νέων για την δημιουργία νέων σύγχρονων και λειτουργικών διαμερισμάτων.
Οι ηλεκτροϋδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης αντικαταστάθηκαν εξολοκλήρου.
Τα δάπεδα εσωτερικά των κατοικιών καθώς και οι εξώστες επενδύθηκαν με γρανιτοπλακάκια. Τα κουφώματα αλουμινίου αντικαταστάθηκαν με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Προβλέφθηκε αυτονομία θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα με την εγκατάσταση ατομικού λέβητα αερίου.
Ο ανελκυστήρας αντικαταστάθηκε με νέο, προηγμένης τεχνολογίας προκειμένου να συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα ασφάλειας και άνεσης.
Ο περιβάλλοντας χώρος καθώς και ο χώρος στάθμευσης διαμορφώθηκαν με τις βέλτιστες δυνατές λύσεις .
Επίσης κατασκευάστηκε roof garden για κοινή χρήση από τους διαμένοντες του κτιρίου.